Property of Siguna Corporation

Choose wisely. Choose Siguna Corporation.

<h3>Siguna Corporation: Still less deadly than Umbrella</h3>.

Mały test reteksturowania gotowych elementów 3D – pociski .45 z pakietu Projectile weapons (Videocopilot). Detal, ale wymagający podmiany trzech map: diffuse, specular i mapy normalsów. Choć to właśnie detale potrafią tworzyć atmosferę.